e-learning

Każdy, kto podpisze umowę na roczny kurs nauki języka niemieckiego otrzyma hasło dostępu do platformy edukacyjnej, na której będzie miał możliwość  dowolnie powtarzać materiał z lekcji  i pogłębiać wiedzę za pomocą interaktywnych ćwiczeń dopasowanych do poziomu językowego i przerabianych tematów.

Bezpłatny kurs Online jest doskonałym uzupełnieniem spotkań z trenerem.
Postępy ucznia są monitorowane przez nauczyciela, który  nadzoruje postępy w nauce i udziela niezbędnych wskazówek.