Kursy językowe

Najlepsze kursy językowe Zgorzelec

Zapraszamy do nauki: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, francuskiego, czeskiego, polskiego oraz migowego.

Przy wyborze grupy bierzemy pod uwagę wiek ucznia, predyspozycje, cel nauki i oczekiwania. Staramy się, aby nasi uczniowie czuli się dobrze w swoich grupach i z przyjemnością przychodzili na zajęcia. Dlatego wybór grupy przedyskutowujemy z każdym ze słuchaczy i sprawdzamy go poprzez udział w lekcji próbnej, testy i konsultacje z lektorem. Kładziemy główny nacisk na praktyczny aspekt języka.

Pragniemy, aby nasi uczniowie potrafili posługiwać się językiem obcym nie tylko na zajęciach, ale również w konkretnych sytuacjach życiowych np. w pracy, w podróży, w życiu osobistym.
Z tego względu stosujemy kilka metod nauczania języków obcych. W oparciu o wiedzę dotyczącą pracy naszego umysłu z całą pewnością możemy stwierdzić, iż nie ma jednej metody nauki języka, która spełniłaby oczekiwania wszystkich uczących się.

Język angielski Zgorzelec – skuteczna nauka

Zgromadziliśmy w naszej ofercie nauczania języków obcych takie metody, jak: Callan, metoda komunikatywna, metoda akademicka (tradycyjna), metoda tandemowa – w parze z osobą uczącą się języka polskiego wg zasady "ja uczę ciebie – ty uczysz mnie". Nauka w Kuźni daje pewność podniesienia swoich kwalifikacji dzięki połączeniu sprawdzonych metod, z których wybieramy to, co jest najbardziej pomocne w osiągnięciu ustalonych celów. Rodzice informowani są na bieżąco o wynikach i postępach dzieci. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje końcowy certyfikat z opisem osiągnięć w nauce.

Niemiecki Zgorzelec – wyjątkowa oferta dla Ciebie.

Uwaga: Każdy, kto podpisze umowę na roczny kurs nauki języka niemieckiego otrzyma hasło dostępu do platformy edukacyjnej, na której będzie miał możliwość  dowolnie powtarzać materiał z lekcji  i pogłębiać wiedzę za pomocą interaktywnych ćwiczeń dopasowanych do poziomu językowego i przerabianych tematów.Bezpłatny kurs Online jest doskonałym uzupełnieniem spotkań z trenerem. Postępy ucznia są monitorowane przez nauczyciela, który  nadzoruje postępy w nauce i udziela niezbędnych wskazówek.

Jeżeli interesuje Cię język niemiecki i jego nauka, zapraszamy na zajęcia pokazowe, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Zapraszamy na kursy językowe Zgorzelec:

 • najmłodszych w wieku do 6 lat
 • dzieci klas 1-3
 • dzieci klas 4-6
 • gimnazjalistów przygotowujących się do egzaminu
 • licealistów i maturzystów
 • wyjeżdzających do pracy lub na studia
 • do konwersacji
 • na kursy weekendowe i wakacyjne

Polecamy zamknięte grupy:

 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia w parach
 • zajęcia w trójkach i czwórkach

Aby sprawdzić swój poziom znajomości języka możesz wypełnić jeden z poniższych testów i odesłać do nas:

1. Język niemiecki
test z szablonem na odpowiedzi

2. Język angielski
test z szablonem na odpowiedzi


UWAGA:! Jeżeli odpowiedzi stają się zbyt trudne nie rozwiązuj dalej testu!

Nauczamy na poziomach według skali Rady Europy – kwalifikacja kompetencji językowych według Common European Framework

A1 – początkujący

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna  i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych, prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 – podstawowy

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 – ponadpodstawowy – poziom samodzielności

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 – średnio zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1 Jest to poziom zaawansowany – poziom biegłości

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwie sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2 Jest to poziom znajomości języka równy native speakerom

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet   w bardziej złożonych wypowiedziach.

Skuteczne kursy językowe Zgorzelec

Znajomość języków obcych to obecnie niemalże podstawowa umiejętność każdego, kto myśli o karierze zawodowej. Wymagania pracodawców są wysokie, a często jednym z warunków  otrzymania dobrej posady, jest znajomość języków obcych. Wciąż najpopularniejszymi językami są niemiecki Zgorzelec i angielski Zgorzelec. Nauka w ramach naszych kursów jest w pełni dopasowana do możliwości i wymagań ucznia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy ma inny tryb nauki i inne metody są skuteczne w jego przypadku. Właśnie dlatego przygotowaliśmy różnego rodzaju kursy językowe Zgorzelec, różniące się pod względem sposobu nauczania czy wielkości grup.

Angielski dla dzieci

Oczywiście jesteśmy świadomi, że najlepsze efekty przynosi nauka w najmłodszym wieku. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy kompleksową ofertę kursów językowych dla dzieci. Maluchy mogą poznawać język obcy jeszcze przed 6 rokiem życia, a potem doskonalić w starszych grupach.