Projekt DAZJA – „Poprzez wymiany do integracji z rynkiem pracy”

Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczy i wspiera działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz  Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH z Drezna jednostek, które zainicjowały realizację projektu „DAZIA” (Poprzez wymiany do integracji z rynkiem pracy – Durch Austausch Zur Integration am Arbeitsmarkt).
Celem projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy o doświadczeniach bezpośrednich partnerów transnarodowego programu i projektu EFS „IdA”, ale również próba stworzenia ram szerokiej współpracy instytucji lokalnych na obszarze Euroregionu Nysa. Proces ten ma zostać wsparty poprzez prezentację doświadczeń osób, które kierowały, bądź bezpośrednio odpowiadały za wykonywanie zadań – codziennej pracy z grupą docelową tj. osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo pod adresem http://www.dazia.dwup.pl