Projekt IDA – „Integracja poprzez wymianę”

 

Centrum Edukacji Zawodowej "Językowa Kuźnia Talentów" kontynuuje projekt: "IdA – Wymiana młodzieży z 3 krajów, położonych nad Łabą i Nysą"  zapoczątkowany przez zgorzelecką Euro-Szkołę w 2009r wspólnie z BSW Sachsen przez Niemieckie Ministerstwo Pracy i Zatrudnia polegającym na zdobyciu praktyki zawodowej młodych ludzi. Projekt ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia bezrobotnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu młodzież gości 3 miesiące w Zgorzelcu ucząc się języka polskiego oraz zawodów: stolarz, kosmetyczka, operator mediów. Młodzież bierze udział w imprezach integracyjnych a w czasie wolnym poznaje uroki regionu pogranicza.

DSC_0094