Kształcenie zawodowe w Niemczech.

Chcemy Państwu zaoferować możliwość kształcenia zawodowego w Niemczech w Saksonii w przedsiębiorstwach o zasięgu światowym. Dlatego poszukujemy chętnych osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A2. Osoby te wezmą udział w bezpłatnym kursie językowym oraz przygotowaniu zawodowym w Niemieckiej firmie. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia zatrudnienie w firmie, w której odbywała się praktyczne nauka zawodu oraz dalszy rozwój zawodowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy (jkt@cez.zgorzelec.pl) lub telefoniczny.

Załączniki:

ulotka w kolorze

Formatvorlage_lebenslauf-CV

Formatvorlage_anschreiben-list motywacyjny