Sztuczna inteligencjaSztuczna inteligencja w bankowości to połączenie postępu technologicznego i innowacji, które ma na celu uproszczenie bankowości, wydajniejszą i bardziej korzystną zarówno dla banku, jak i klienta. AI to forma technologii, która łączy oprogramowanie ze sprzętem, umożliwiając komputerom wykonywanie zadań, które normalnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. Zadania te obejmują uczenie się, rozumowanie, planowanie i rozumienie języka naturalnego. Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1955 roku przez informatyka Maurice'a Wilkesa.

Co przyniesie przyszłość branży usług finansowych?

Na rynku pojawiło się nowe oprogramowanie, które pomaga bankom w tworzeniu treści dla ich usług bankowości cyfrowej. W tym artykule omówimy oprogramowanie i jego funkcje. Rozwój sztucznej inteligencji umożliwił dodawanie technologii do istniejących procesów, zamiast ich całkowitego zastępowania. Pozwala to bankom inwestować w najnowocześniejsze technologie, jednocześnie oferując swoim klientom najlepsze możliwe produkty i usługi bez poświęcania szybkości i wydajności. Wraz z postępem technologicznym usługi finansowe zmienią się drastycznie w ciągu następnej dekady. Niektóre z tych zmian obejmują:

- Zmniejszenie liczby miejsc pracy dostępnych dla osób fizycznych i zwiększone uzależnienie od automatyzacji

- Rozwój firm fintech i ich wpływ na dostawców tradycyjnych usług finansowych

- Przejście w kierunku bardziej zautomatyzowanej i zdalnej siły roboczej

Przyszłość finansów jest niepewna i dopiero się okaże. Ale możemy powiedzieć, że będzie to bardzo różniło się od tego, co znamy dzisiaj.

Branża usług finansowych szybko się rozwija. Wraz z cyfryzacją gospodarki nasze usługi finansowe stają się bardziej przejrzyste i łatwiej dostępne. Nowe pokolenie konsumentów jest coraz bardziej przekonane o swojej zdolności do podejmowania mądrych decyzji, co prowadzi do rozwoju tej branży. Przyszłość branży finansowej będzie zależeć głównie od tego, jak banki dostosują się do tych zmian i jak odpowiednio dostosują swoje modele biznesowe.

Czy sztuczna inteligencja jest technicznie bardziej skuteczna niż ludzie w dobrej, staromodnej bankowości?

AI to nowa generacja technologii, która obiecuje wyeliminować powtarzalne zadania i ułatwić nam życie. Jest kilka banków, które już zaczęły wykorzystywać sztuczną inteligencję w swojej działalności. Przypadki użycia są zróżnicowane – od obsługi klienta po marketing. Od poprawy zarządzania majątkiem osobistym po zmniejszanie ryzyka. Wdrożenie technologii AI przyniosło wiele zmian w branży bankowej, w tym zwiększoną automatyzację procesów i większy nacisk na transparentność pomiędzy klientami a bankami.

W ciągu ostatnich kilku dekad produktywność rosła, ponieważ maszyny mogły oferować swoje usługi w szybszym tempie. Wydaje się, że trend ten osiągnął szczyt, ponieważ automatyzacja przejmuje kluczowe funkcje w prawie każdej branży. Maszyny przejmują wiele aspektów naszego życia i procesów, a ludzie wydają się walczyć. Jednak wciąż jest wiele rzeczy, których maszyny nie mogą jeszcze zrobić. Jednym z obszarów, w którym przodują, jest ich spójność i niezawodność, z którymi maszyny jeszcze nie mogą się równać.

Jak sztuczna inteligencja pomoże w przyszłości usług finansowych?

Sztuczna inteligencja już wywarła ogromny wpływ na branżę usług finansowych. Zmienia sposób świadczenia usług finansowych i sposób, w jaki są one wykorzystywane przez firmy. Przyszłość finansów z pewnością będzie inna ze względu na sztuczną inteligencję. Przypadków użycia jest zbyt wiele, aby można je było tutaj wymienić, ale poniżej przedstawiamy kilka głównych przykładów tego, jak sztuczna inteligencja może pomóc w przyszłości usług finansowych:

- generowanie wglądu w dane, który pomoże firmom obniżyć koszty, poprawić ich zdolności decyzyjne i zoptymalizować przepływ pracy;

- dokonywać prognoz na podstawie historycznych wzorców danych;

- podejmowanie decyzji o pożyczkowych modelach biznesowych;

- wykrywanie oszustw i innych cyberprzestępstw, zanim się pojawią.