Czy emeryci i renciści muszą składać PIT za 2021 rok?

Początek roku to niezmiennie czas na rozliczenie się z fiskusem, co jest obowiązkiem każdego podatnika. Czas na złożenie zeznania podatkowego za 2021 roku mija 2 maja 2022 roku. Warto pamiętać, że obowiązek ten musi spełnić również część emerytów i rencistów. W jakich sytuacjach emeryci i renciści muszą złożyć zeznanie podatkowe? Jaki formularz należy wybrać i gdzie wypełnić PIT?

Jaki PIT otrzymują emeryci i renciści?

Emeryci i renciści, aby móc złożyć rozliczenie podatku dochodowego otrzymują od ZUSu PIT40A lub PIT11A. PIT-40A otrzymują osoby, które otrzymywały świadczenie od ZUSu przez cały rok podatkowy, a w rozliczeniu nie stwierdzono nadpłaty. Natomiast PIT-11A otrzymują emeryci i renciści, którzy otrzymywali świadczenia przez cały rok, ale z rozliczenia wynika nadpłata. Oba PIT-y mają ten sam formularz, a to który został wystawiony zaznaczone jest na górze pierwszej strony.

Kiedy emeryci i renciści muszą wypełnić zeznanie podatkowe?

Osoby, które otrzymały PIT-40A nie muszą składać zeznania podatkowego, ponieważ podatek został już obliczony i opłacony. Wyjątek stanowią podatnicy, którzy uzyskali dodatkowego dochody z różnych źródeł (praca, najem itp.), chcą skorzystać z ulg, przekazać 1% na organizacje użytku publicznego lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. Warto przy tym pamiętać, że osoby, które gdzieś pracują rozliczają swój podatek dochodowy na dokładnie takich samych zasadach jak podatnicy, którzy nie pobierają emerytury ani renty. Chcąc rozliczyć się z Urzędem Skarbowym najlepiej zrobić to, wybierając usługi PIT online. W ten sposób można szybko wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Który formularz wybrać?

Wybór formularza zależy od źródła przychodu. Jeśli emeryt lub rencista nie uzyskuje dodatkowych przychodów, a jedynie chce odliczyć ulgi, czy też przekazać swój 1%, to powinien złożyć PIT-37, który należy wypełnić na podstawie danych zawartych w PIT40A. Ten sam formularz będzie obowiązywał u osób, które:

• uzyskują dochód opodatkowany według skali podatkowej i opłacany przez płatnika (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie);

• chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, który uzyskuje dochód opodatkowany według skali podatkowej i opłacany za pośrednictwem płatnika (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie);

• chcą rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Do Urzędu Skarbowego należy złożyć PIT-36, jeśli podatnik lub współmałżonek, z którym wspólnie się rozlicza:

• prowadzi działalność gospodarczą;

• uzyskał dochody za granicą;

• uzyskał dochody z najmu, które podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych;

• ma obowiązek doliczyć dochody swoich małoletnich dzieci.

 

Jeśli podatnik chce jedynie przekazać swój 1% organizacjom pożytku publicznego to nie musi wypełniać PIT 37. Wystarczy wypełnić i złożyć oświadczenie PIT-OP, w którym zostanie wskazana wybrana organizacja.